Podmienky spracovania
osobných údajov

Zoznámte sa s pravidlami, ktoré uplatňujeme pri spracovaní osobných údajov na tomto webe. Naším cieľom je pristupovať k nim tak, aby sme pre vás poskytli bezpečné a prívetivé prostredie. V tomto texte sa dozviete, aké osobné údaje spracúvame, ako a prečo sa spracúvajú. V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov budete tiež informovaní, aké sú Vaše práva.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne streftec.sk a príslušných doménach 3. úrovne (ďalej len „stránky“) je Jozef Struhár – STREFTEC, IČO 44702370 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontakt: obchod(zavináč)streftec.sk.
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky, s ktorými je povinný oboznámiť sa každý návštevník týchto stránok (ďalej len „používateľ“). Ich používaním potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ automaticky nespracováva žiadne osobné údaje, ktorými je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Stránky nevyužívajú ani súbory Cookies.
 2. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnom odoslaní správy prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár na stránke. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ pri odosielaní správy vyžaduje, sú: meno, priezvisko a e-mailový kontakt.
 3. Tieto údaje sú potrebné pre účel spätného kontaktovania používateľa prevádzkovateľom, ako reakcie na jeho podnet registrovaný odoslaním správy cez kontaktný formulár.
 4. Používateľ môže v správe z vlastnej pohnútky uviesť aj iné osobné informácie (napr. telefónne číslo, adresa), ktoré vo formulári nevyžadujeme.
 5. Všetky takto získané osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a nevyužívame ani na posielanie reklamných správ.
 6. Osobné údaje uchovávame v minimálnej dobe potrebnej na dosiahnutie oprávnených záujmov alebo do odvolania súhlasu.

Súhlas s podmienkami a práva používateľa

 1. Súhlas používateľa s podmienkami spracúvania osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia údajov (napr. odoslanie správy). Používateľ ho vyjadruje zaškrtnutím nepredvyplneného políčka "súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov".
 2. Používateľ súhlasí s tým, že ak má menej ako 16 rokov, tak požiadal nositeľa rodičovských práv a povinností (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. V prípade spracovania osobných údajov má pre zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania údajov používateľ aj tieto práva: a) právo na prístup, získanie a prenos svojich osobných údajov; b) právo na opravu, doplnenie alebo obmedzenie údajov; c) právo namietať, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a požiadať o výmaz všetkých osobných údajov. Uplatniť si ich môže prostredníctvom kontaktu uvedenom v Úvodných ustanoveniach.
 4. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Úrad dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Používateľ má právo v prípade podozrenia z neoprávneného spracúvania osobných údajov obrátiť sa na daný úrad. Ak používateľ nemá právnu spôsobilosť na daný úkon, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca (rodič).
Kontaktujte nás:
obchod@streftec.sk
Kontaktný formulár